Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Sayın Meslektaşımız;
Hücre içerisine kıyasla hücre dışında kalsiyum iyon miktarı 10,000-20,000 misli fazla olup hücre içeresine iyon kanaları vasıtası ile girmektedir. Kalp-damar, diyabet, kanser ve nörolojik hastalıkların oluşumunda oksidatif stresin neden olduğu hücre içerisinde serbest kalsiyum iyon artışı ile iyon kanal bozuklukları büyük önem arz etmektedir. Voltaja duyarlı ve kimyasal katyon kanallarından farklı olarak yakın zamanlarda TRP kanalları keşfedilmiştir. TRP kanallarının aktivasyon ve inhibisyon mekanizmaları voltaja duyarlı ve kimyasal katyon kanallarından çok farklıdır. Günümüzde, ilaç geliştirme konularında TRP kanalları potansiyel bir kaynak olarak gözükmektedir. BSN Sağlık Analiz ve ARGE Şirketi (http://www.bsnsaglik.com.tr/) tarafından 2006 yılından beri her iki yılda bir düzenlediğimiz TRP kanalları konusundaki kongre dünyada düzenli olarak yapılan tek kongredir. 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya ATGV Otel’de (http://www.atgvantalya.com/tr). ve ‘8. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi’ düzenlenecektir. Bu kongrede 200’den fazla katılımcı beklenmektedir. Bu kongrenin amacı, oksidatif stres, TRP kanalları ve kalsiyum sinyali konularında seçkin bilim insanlarını bir araya getirerek güncel çalışma sonuçlarının tartışılmasıdır. Bu sayede yurdumuzda, TRP kanalları konusunda çalışan bilim insanı sayısını artırmaya teşvik edilecektir. Kongremize gönderilen bildiriler en az iki kongre bilim kurulu üyesi tarafından hakem değerlendirmesi yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Sunulan özetlerin bilimsel içeriğine göre, bilim kurulu üyelerince sözlü veya poster sunumu olmasına karar verilecektir. Kongremizde sözlü sunumların özetleri Dergi park-Akademik tarafından taranan ‘Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Dergisi (http://dergipark.gov.tr/jcnos)’nde basılacaktır. Kongre sözlü sunumları ve posterleri YÖK performans ve yeni Doçentlik başvuru kriterlerine şartlarına uymaktadır ve katılımcılara puan kazandırmaktadır.
Geçmiş kongre katılımcılarının bilimsel ve sosyal yönden memnuniyetleri bizim en önemli referansımızdır. 2020 Nisan ayında siz değerli meslektaşlarımızı Antalya’da görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu